Thursday, June 4, 2015

Lo`jja—লজ্জা—Too Shy


The poem in the traditional Bengali script is followed by two transcriptions. The first is an academic Romanization that faithfully represents the standard spelling in the traditional script. The second follows the standard modern pronunciation.  A guide to the pronunciation scheme used in the second transcription may be found at

http://thedailypoet.blogspot.com/2014/02/bharot-xadhin-indias-freedom.html

At the end, there is also a translation into English.
-----------------------------------------------------
  
লজ্জা 

প্রেমের কথা বলতে গিয়ে, লজ্জা এমন লাগল,
সকল কথা, আমার বুকে, আজো গোপন থাকল৷
পেলাম না যে সাহস সেদিন, তাই ত দেখো হাল৷
বছরগুলো গেল বয়ে, এলো নতুন কাল৷

প্রেমের কথা বলে না গো, নতুন কালের লোক৷
ভণ্ডামিতে মত্ত তারা, দিচ্ছে ছলে যোগ৷ 
মিথ্যে কথা আরামে বলে, লাগে না তাতে লাজ৷
সত্য প্রেমের মরন এলো, জ্বলছে চিতা আজ৷
  
কেউ বা বলে, "ফেনাই আমি, এমন ভাবে, ভাই, 
ফাঁদে পড়ে ফাঁসে যাতে৷ সেটাই আমি চাই৷
কেউ বা বলে, "প্রেমের কথা? বোঝাও, সেটা কি?"
বোঝাতে গিয়ে, হাসাহাসি৷ ছেড়ে দিলাম, ছি!
  
বুকের কথা বলা কঠিন, গলা শুকিয়ে যায়৷
বলার সময়ে, লজ্জা পেয়ে, ব্যর্থ হলাম, হায়!
আজো ভাবি, সত্যি কথা বলার ছিল, তাই,
না বলাতে, প্রেমের চারা হল শেষে ছাই৷ 
  
যদি তখন সাহস পেতাম, হত কি তখন কিছু?
কত আগের দিনের কথা, তাই ত ভাবা মিছু৷
সখী এখন কোথায় আছে?  সুখ পেয়েছে কি?
কেনো এখনো ভাবছি, ভেবে লজ্জা পেলাম, ছি!
  
মিথ্যে কথায় প্রেমের মরন, না বলাতেও তা৷
সত্যি কথা বললে, ভাবি, প্রেম কি পেতাম না?
অনেক দিনের আগের কথা, কে জানে কি হতো?
লজ্জার চোটে হল না বলা৷ হয়ো না আমার মত৷ 

বৃহস্পতিবার, ৪ঠা জুন, ২৹১৫ খ্রি
ব্রুক্লিন, নিউয়র্ক 
-----------------------------------------------------

Lajjā 

Prēmēra kathā balatē giẏē, lajjā ēmana lāgala,
sakala kathā, āmāra bukē, ājō gōpana thākala.
Pēlāma nā yē sāhasa sēdina, tā'i ta dēkhō hāla.
Bacharagulō gēla baẏē, ēlō natuna kāla.

Prēmēra kathā balē nā gō, natuna kālēra lōka.
Bhaṇḍāmitē matta tārā, dicchē chalē yōga.
Mithyē kathā ārāmē balē, lāgē nā tātē lāja.
Satya prēmēra marana ēlō, jbalachē citā āja.

Kē'u bā balē, "Phēnā'i āmi, ēmana bhābē, bhā'i,
phām̐dē paṛē phām̐sē yātē.  Sēṭā'i āmi cā'i.
Kē'u bā balē, "Prēmēra kathā?  Bōjhā'ō, sēṭā ki?"
Bōjhātē giẏē, hāsāhāsi.  Chēṛē dilāma, chi!

Bukēra kathā balā kaṭhina, galā śukiẏē yāẏa.
Balāra samaẏē, lajjā pēẏē, byartha halāma, hāẏa!
Ājō bhābi, satyi kathā balāra chila, tā'i,
nā balātē, prēmēra cārā hala śēṣē chā'i.

Yadi takhana sāhasa pētāma, hata ki takhana kichu?
Kata āgēra dinēra kathā, tā'i ta bhābā michu.
Sakhī ēkhana kōthāẏa āchē? Sukha pēẏēchē ki?
Kēnō ēkhanō bhābachi, bhēbē lajjā pēlāma, chi!

Mithyē kathāẏa prēmēra marana, nā balātē'ō tā.
Satyi kathā balalē, bhābi, prēma ki pētāma nā?
Anēka dinēra āgēra kathā, kē jānē ki hatō?
Lajjāra cōṭē hala nā balā.  Haẏō nā āmāra mata.

br̥haspatibāra, 4ṭhā juna, 2015 khri
bruklina, ni'uẏarka  
-----------------------------------------------------  

Lo`jja

Premer ko`tha bolte gie, lo`jja e`mon laglo,
Xo`kol ko`tha, amar buke, ajo gopon thaklo.
Pelam na je xahox xedin, tai to de`kho hal.
Bo`chor gulo ge`lo boe, elo notun kal.

Premer ko`tha bo`le na go, notun kaler lok.
Bho`nd’ami te mo`tto tara, dicche cho`le jog.
Mithe ko`tha arame bo`le, lage na tader laj.
Xotto premer mo`ron elo, jolche cite aj.

Keu ba bo`le, “Phe`nai ami, e`mon bhabe, bhai,
Pha~de por`e phaxe jate.  xet’ai ami cai.”
Keu ba bo`le, “Premer ko`tha?  Bojhao, xet’a ki?”
Bojhate gie, haxahaxi.  Chere dilam, chi!

Buker ko`tha bo`la kot’hin, go`la xukie jae.
Bolar xomo`e, lo`jja pe-e, be`rtho holam, hae!
Ajo bhabi, xotti ko`tha bo`lar chilo, tai
Na bo`late, premer cara holo xexe chai.

Jodi to`khon xahox petam, hoto ki to`khon kichu?
Ko`to ager diner ko`tha, tai to bhaba michu!
Xokhi e`khon kothae ache?  Xukh pe-eche ki?
Ke`no e`khono bhabchi, bhebe lo`jja pelam, chi!

Mitthe ko`thae premer mo`ron, na bo`lateo ta.
Xotti kotha bolle, bhabi, prem ki petam na?
O`nek diner ager ko`tha, ke jane ki hoto?
Lojjar cot’e holo na bo`la.  Hoeo na amar mo`to.
 
brihoxpotibar, 4-t’ha jun, 2015 khri
bruklin, niu io`rk
-----------------------------------------------------

 Too Shy
 
I tried to speak of my love, but I couldn't.
And so the words are still with me today.
I couldn't find the courage, so I've paid
The price of years.  A new age has come.
 
The moderns do not speak the words of love.
They're busy with their dodges and their scams.
They lie with ease.  They feel no shame in this.
The love that's true has died.  The pyre burns.
 
One says, "I spin my tale, like a spider does
its web, and so I trap my prey.  Haha!"
Another asks, "Your 'words of love'?  Explain."
And so I try, but being mocked, desist.

It's hard to speak of what we feel.  We gulp.
From my embarrassment, I couldn't speak.
And even now, I think: because those words
Remained unsaid, love's little sprig had died.

If I had found my voice, what might have then
Transpired?  So long ago!  What point in this?
Where's my darling now?  Did she find love?
I feel ashamed, that I'm still wondering.

Love dies from lying and from silence too.
If I had told the truth, would I then still
Have lost?  So long ago!  Who knows, what might
Have been.  I was too shy.  Don't be like me.

2015 June 4th, Thu.
Brooklyn, New York
    

No comments: